Piaskowanie bezpyłowe

Piaskowanie bezpyłowe

Piaskowanie bezpyłowe

Oferujemy zarówno klasyczną metodę piaskowania jak i bezpyłową – w osłonie wodnej.
Piaskowanie bezpyłowe nawet w 99% ogranicza pylenie ścierniwa podczas oczyszczania.
Zarówno pierwszy jak i drugi sposób ma swoje plusy i minusy. Piaskowanie bez osłony wodnej
na świeżym powietrzu jest zabronione przez władze Unii Europejskiej, tu z pomocą przychodzi
piaskowanie w osłonie wodnej tzw. piaskowanie bezpyłowe. Dzięki temu, że ścierniwo przemieszcza się
od wylotu dyszy zmieszane z wodą nie występuje pylenie, ścierniwo mniej odbija się od materiału i spada bliżej powierzchni czyszczonej bez przemieszczania się na większą odległość (również w postaci pyłu).
Dzięki temu również oczyszczać bezpyłowo możemy w pobliżu domów, samochodów i innych przedmiotów, które byśmy mogli uszkodzić lub w najlepszym wypadku mocno zanieczyścić.
Piaskowanie klasyczne natomiast prezentuje swoje największe atuty m.in przy piaskowaniu domów z drewna, często przy oczyszczaniu wnętrz karoserii samochodowych.

Dzięki stosowaniu przez nas najnowocześniejszych, zaawansowanych urządzeń oferujemy obydwa sposoby oczyszczania strumieniowo-ściernego.


Piaskowanie klasyczne

piaskowanie klasyczne

Piaskowanie bezpyłowe

2